PROBRANÁ TÉMATA
I. POLOLETÍ

Opakování 
Počítačová sestava - Propojení počítačové sestavy 
Počítačová sestava - Bedna, Monitor 
Nové téma
Pořádek v počítači - Třídíme a vhodně označujeme data
Pořádek v počítači - Instalace a odinstalace programů
Tabulka - Úvod, části, vlastnosti
 


UČEBNÍ TEXTY
Opakování
Počítačová sestava - Propojení počítačové sestavy.pdf 

Počítačová sestava - Bedna.pdf
Počítačová sestava - Monitor.pdf
Složka a soubor.pdf
Nové téma
Pořádek v počítači - Třídíme, instalujeme, chráníme data.pdf

Instalace a odinstalace programů.pdf
Pořádek v počítači - více o chráníme data.pdf
Tabulky - Úvod.pdf
Tabulka - Části.pdf 
Tabulka - Vlastnosti.pdf
II.pololetí
Tabulka - Graf ve Wordu.pdf


PRACOVNÍ SOUBORY
Opakování
Propojení počítačové sestavy - Test.docx
Bedna a monitor - Test A a B.docx
Test 7.A - Třídíme data - A.docx
Test 7.A - Třídíme data - B.docx

Pořádek v počítači - Třídíme data - Procvičování.docx
Instalace a odinstalace programů - test A.docx
Instalace a odinstalace programů - test B.docx

Chráníme data - Procvičení.docx
Tabulka - test A.docx
Tabulka - test B.docx

Rozvrh hodin - návrh.pdf
Rozvrh hodin 7.A.pdf
Tabulka - Křížovky.pdf
Test A - Tabulka části a vlastnosti.docx
Test B - Tabulka části a vlastnosti.docx
Doplňující test v pololetí.docx
II. pololetí

Graf I - sestav.pdf
--
Graf ve Wordu - Test A.docx
Graf ve Wordu - Test B.docx

---
Graf III - sestav.pdf


 


Výsledek obrázku pro google g suite gif
Od začátku nového školního roku 2018/19 naše škola začala používat balík online aplikací G Suite od společnosti Google. Jedná se mimo jiné o aplikace Gmail, Kalendář a také Učebnu, která je určena právě školám, protože vytváří společné prostředí pro učitele a žáky a tak usnadňuje výuku, která se stává zároveň zajímavější a názornější.